Cieszowa to mała miejscowość w województwie śląskim. Na obrzeżach wsi, pośród pól znajduje się cmentarz żydowski.

Sierpień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Sierpień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Sierpień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Sierpień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Z daleka miejsce to prezentuje się okazale. Od polnej drogi widać starą murowaną bramę. To bardzo charakterystyczny element tego cmentarza. Teren jest ogrodzony drewnianym płotem. Tuż przy wejściu znajduje się tablica informacyjna, na której zapisano m.in.:

Cieszowa co najmniej od XIV wieku była zamieszkiwana przez Żydów. Posiadali oni tu własną gminę i szkołę żydowską, wiekowy cmentarz i jedną z najstarszych na ziemi śląskiej drewnianą synagogę, zbudowaną w 1753 roku. Obok „bóżnicy” stał drewniany domek rabina, w którym mieściła się także, szkoła żydowska. Ostatnim rabinem, a zarazem nauczycielem, był zmarły w 1871 roku Samuel Schloshof.

Nie znana jest dokładniej data przybycia pierwszych Żydów do Cieszowej. W drugiej połowie XIX wieku liczba Żydów w Cieszowej stale i szybko się zmniejsza. Od 1905 roku w Cieszowej nie zamieszkiwali już Żydzi. Pozostał jednak cmentarz żydowski, który na stałe wkomponował się w krajobraz wsi.

Na terenie cmentarza znajduje się kilkadziesiąt nagrobków. Napisy na nagrobkach wykonane są w języku niemieckim i hebrajskim. Większość z nich pochodzi z XIX wieku. (…)

W dalszej części tekstu z tablicy znajdują się ogólne informacje o żydowskich pochówkach, pomijam je. Interesujące może być jednak to, co cytuję pod zdjęciami, na końcu.

Sierpień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Sierpień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Sierpień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Sierpień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Sierpień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Sierpień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Sierpień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Sierpień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Sierpień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Sierpień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Sierpień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Sierpień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Sierpień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Sierpień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Na tablicy znajduje się jeszcze jeden akapit, który poniżej cytuję:

Trąba powietrzna, która przeszła przez gminę Koszęcin w dniu 15 sierpnia 2008r., nie oszczędziła również wiekowego cmentarza, dokonując na nim ogromnych zniszczeń. Z wiekowych drzew pozostały same kikuty, a macewy zostały rozrzucone po całym terenie. Dzięki wysiłkowi mieszkańców wsi Cieszowa i pomocy finansowej Miasta Tychy udało się uporządkować i zagospodarować teren cmentarza nadając mu obecny wygląd.

Jak to zwykle bywa, na cmentarzu tym należałoby wykonać jeszcze dużo pracy, ale znamienne jest to, iż od ponad stu lat nie mieszkali tam Żydzi, a cmentarz w dalszym ciągu posiada wyraźne fizyczne pozostałości, a miejscowi o niego dbają, choćby doraźnie.