W Lublińcu przy obecnej ulicy Mickiewicza znajdowała się synagoga. Dziś w tym miejscu stoi blok mieszkalny.

Sierpień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Przed wojną ulica ta nazywała się Rosenbergerstrasse, bo Lubliniec znajdował się wówczas poza granicami Polski. Murowaną synagogę wzniesiono w latach 20. XIX wieku. Miała ona dwuspadowy dach. Od frontu znajdowały się trzy wysokie okna. 3 września 1939 roku synagoga została podpalona i już jej nie odbudowano. Obecnie stoi tam wielorodzinny budynek mieszkalny. Kilka lat temu w chodniku umieszczono tablicę, która przypomina, że niegdyś znajdowała się tam synagoga.

Sierpień 2021 r., fot. Paweł Dudek

Sierpień 2021 r., fot. Paweł Dudek